3.1.6 Utländsk moms i fakturan

Oavsett i vilken valuta du fakturerar måste du ange momsen också i svenska kronor.

Undantag


Om du har euro som redovisningsvaluta får du ange den svenska momsen i euro. Om du måste räkna om momsbeloppet till svenska kronor ska du använda någon av följande växelkurser

  • gemensam mittkurs, fastställd av Nasdaq OMX Stockholm AB, som bl.a. publiceras på Riksbankens webbplats.
  • den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska Centralbanken.

Kontakt