3.1.5 Tjänstehandel med utlandet

Samma regler för tjänstehandel inom och utom EU

När vi i detta avsnitt talar om ”utland” eller ”försäljning till eller från ett annat land” gäller detta både länder inom och utom EU. Detta beror på att reglerna för handel med tjänster ser likadana ut oavsett om handeln sker med ett EU-land eller med ett tredje land.

Huvudregler för beskattningsland

En tjänst ska beskattas i Sverige bara om tjänsten anses omsatt i Sverige. Sverige är då beskattningsland och svensk moms ska redovisas.

Följande två huvudregler för beskattningsland för tjänster gäller:

1. Om ni säljer tjänster till beskattningsbara personer (näringsidkare) som är momsregistrerade ska beskattningen ska ske i det land där köparen är etablerad.

2. Om ni säljer tjänster till privatpersoner och andra icke momsregisterade ska beskattningen ske i Sverige, det vill säga i det land där ni som säljare är etablerade. Observera dock undantaget ovan för elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU.

Ta först ställning till vilken tjänst det handlar om

För att kunna avgöra i vilket land en tjänst ska beskattas, och vem som i så fall är skattskyldig, krävs att ni först bedömer vilken tjänst det är fråga om. För vissa tjänster gäller nämligen särskilda regler. 

När ni säljer till momsregistrerade beskattningsbara personer (näringsidkare), ska följande tjänster beskattas enligt särskilda regler:

När ni säljer till privatpersoner och andra icke momsregistrerade ska följande tjänster beskattas enligt särskilda regler:

  • Förmedlingstjänster
  • Transporttjänster och transportanknutna tjänster
  • Arbete på, eller värdering av, varor som är lös egendom
  • Elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU

Om tjänsten inte tillhör någon av dessa kategorier ska ni i stället utgå ifrån huvudreglerna.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: