2.3.5 Så fungerar skattekontot

Ni ska betala er utgående moms till ert skattekonto hos Skatteverket, tillsammans med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Moms ska finnas på skattekontot på förfallodagen, annars blir ni debiterade en kostnadsränta. Om ni betalar in skatten före förfallodagen kommer en intäktsränta att tillgodoräknas skattekontot.

Ni ska betala på samma dag som ni ska lämna deklarationen

Förfallodagen för att betala in moms till skattekontot är alltid densamma som förfallodagen för skattedeklarationen. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för personal ska dock alltid betalas senast den 12:e efter redovisningsmånadens utgång. Om ni har ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner kronor ska ni därmed betala skatt av olika slag två gånger per månad.

Kontakt