2.3.3 Vilken skattesats gäller?

Momsen är ett pålägg på beskattningsunderlaget

Momsen är ett pålägg som beräknas med 25, 12 eller 6 procent av beskattningsunderlaget. Skattesatsen anges som en påläggsprocent, det vill säga att procentsatsen används för att räkna ut ett pålägg på be­skattningsunderlaget före moms.

25 procents moms är vanligast

Den normala skattesatsen är 25 procent. Den tas ut på merparten av all skattepliktig omsättning av varor och tjänster samt på unionsinterna inköp och import av varor. Vid en skattesats på 25 procent utgör momsen 20 procent av priset inklusive moms.

Två andra skattesatser finns

Förutom normalskattesatsen finns det två andra skattesatser, 12 procent och 6 procent. Vid en skattesats på 12 respektive 6 procent utgör momsen 10,71 respektive 5,66 procent av priset inklusive moms

Nedan anges några exempel på försäljning där moms tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget (med vissa undantag):

  • Livsmedel och livsmedelstillsatser (för spritdrycker, vin och starköl gäller 25 procent)
  • Restaurang- och cateringtjänster (för spritdrycker, vin och starköl gäller 25 procent)
  • Rumsuthyrning i hotellrörelse

Nedan anges några exempel på försäljning där moms tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget (med vissa undantag):

  • Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande (med vissa undantag)
  • Vissa entréavgifter
  • Museiverksamhet
  • Försäljning av vissa rättigheter

Kontakt