2.2.2 Ingen moms på vissa tillgångar

Försäljning av andra tillgångar än omsättningstillgångar är inte skattepliktig

Om ni säljer en anläggningstillgång ska ni inte ta ut någon utgående moms. Denna regel gäller även om ni har fått kompensation för ingående moms vid anskaffningen.

Om ni säljer andra tillgångar än omsättningstillgångar som är avsedda att förbrukas i verksamheten (material, förbrukningsvaror och avfallsprodukter) ska ni inte heller ta ut någon utgående moms.

Undantaget gäller bara för andra tillgångar än omsättningstillgångar. Försäljning av omsättningstillgångar är dock alltid skattepliktig.

Anläggningstillgångar kan bli omsättningstillgångar

I vissa fall kan anläggningstillgångar ändra karaktär till omsättningstillgångar. I dessa fall är ni skattepliktiga för försäljningen av tillgången. I Skatteverkets ställningstagande Dnr: 202 179878-18/111 beskrivs ett exempel inom staten om försäljning av överskottsmaterial. Vid anskaff­ningen hade överskottsmaterialet bokförts som anläggningstillgångar men när de såldes i en utåtriktad verksamhet ändrades karaktären till omsättningstillgång. Därför ansågs försäljningen vara skattepliktig.

Kontakt