2.2.2 Ingen moms på anläggningstillgångar

Försäljning av andra tillgångar än omsättningstillgångar är inte skattepliktig

Om ni säljer en anläggningstillgång ska ni inte ta ut någon utgående moms. Denna regel gäller även om ni har fått kompensation för ingående moms vid anskaffningen.

Om ni säljer andra tillgångar än omsättningstillgångar som är avsedda att förbrukas i verksamheten (material, förbrukningsvaror och avfallsprodukter) ska ni inte heller ta ut någon utgående moms.

Undantaget gäller bara för andra tillgångar än omsättningstillgångar. Försäljning av omsättningstillgångar är dock alltid skattepliktig.

Anläggningstillgångar kan bli omsättningstillgångar

I vissa fall kan anläggningstillgångar ändra karaktär till omsättningstillgångar. I dessa fall är ni skattepliktiga för försäljningen av tillgången. Skatteverket beskriver ett sådant fall i en skrivelse om Försvarets materielverks (FMV) försäljning av överskottsmateriel. FMV:s försäljning av överskottsmateriel, som vid anskaff­ningen hade bokförts som anläggningstillgångar, ändrade karaktär till omsättningstillgångar när de såldes i en utåtriktad verksamhet, och därför ansågs FMV vara skattepliktiga för försäljningen.

Kontakt

Senast uppdaterad: