2.2 Undantag från skatteplikten

Det finns varor och tjänster som enligt mervärdesskattelagen är undantagna från skatteplikt. I detta avsnitt tar vi upp några av undantagen som kan vara relevanta för er att känna till. De exempel vi tar upp är:

Kontakt