1.5.3 Personbilar och motorcyklar

Ni har normalt ingen kompensationsrätt för inköp av personbil

Som statlig myndighet har ni normalt sett inte rätt till kompensation när ni har köpt en personbil eller motorcykel. Undantag kan i vissa fall finnas om inköpet görs för verksam­het som avser yrkesmässig personbefordran, transport av avlidna, återförsäljning eller uthyrning av personbilar eller körkortsutbildning som medför skattskyldighet.

Som personbil räknas förutom vanliga personbilar även lastbilar med skåpkarosseri utan separat förarhytt och buss, om totalvikten är högst 3 500 kg. För lastbilar, som inte definieras som personbilar i momshänseende, gäller full kompensa­tionsrätt för den ingående momsen.

Som motorcykel räknas även en så kallad fyrhjuling som är registrerad som motorcykel.

Delvis kompensationsrätt när ni hyr eller leasar

Om ni hyr eller leasar en personbil eller en motorcykel är kompensationsrätten begränsad till 50 procent av den ingående momsen enligt fakturan. Det krävs att fordonet körs minst 100 mil per år i verksamheten för att ni ska ha rätt till kompensation. Vid en kortare hyresperiod får användningen i verksamheten relateras till hyrestiden.

Kompensationen om 50 procent på leasing- eller hyresavgiften gäller schablonmässigt, även om bilen eller motorcykeln uteslutande används i verksamheten.

Om myndigheten leasar en bil måste ni pröva om leasingavtalet betyder att ni köpt eller hyr bilen. Enligt momslagen kan ett avtal om finansiell leasing betyda att bilen har köpts istället för hyrts. I det fallet gäller särskilda regler för moms som Skatteverket ger vägledning om. 

Full kompensationsrätt för driftkostnader

Om personbilen eller motorcykeln ägs av er myndighet, eller har hyrts för verksamheten, har ni full kompensationsrätt för ingående moms på driftkostnader. Kompensationsrätt medges utan någon begränsning även om fordonet bara delvis används i verksamheten. Som driftkostnader räknas exempelvis kostnader för bensin, service, reparation (även av utrustning och tillbehör), underhåll samt besiktning och tester.

Ingen kompensationsrätt för tillval

Tillval av utrustning såsom klädsel, lack, fälgar, taklucka, klimatsystem och säkerhetsutrustning som görs i samband med ett bilköp räknas som en del av anskaffningskostnaden för bilen. Bilen fabriksmonteras ofta med dessa tillval. Ni har inte rätt till kompensation för tillval om inköpet av bilen inte medför kompensa­tionsrätt.

Kompensationsrätt för extrautrustning

Ni har kompensationsrätt för extrautrustning, vilket är en annan utrustning än tillval, om ni gör inköpet för er verksamhet. Exempel på extrautrustning är telefon, kommunikationsradio, vinterdäck, dragkrok, extraljus, motorvärmare, takbox och ljudanläggning. Om utrustningen delvis ska användas för privat bruk kan det dock innebära begränsningar i kompensationsrätten.

Kontakt