1.5.1 Stadigvarande bostad

Ni har inte rätt till kompensation för inköp till en stadigvarande bostad. Detta gäller all ingående moms som hänger samman med bostaden, det vill säga kostnader för inredning eller inventarier som är typiska för boende i en normal bostad. Kompensationsförbudet gäller också ny-, till- och ombyggnadskostnader, reparationer samt kostnader för drift och underhåll.

Kontakt