1.4.2 Svensk moms

Ni har endast kompensationsrätt för ingående moms som har debiterats eller, vid omvänd skattskyldighet, har beräknats med stöd av reglerna i den svenska mervärdesskattelagen. Observera att ni alltså inte har rätt till kompensation för utländsk moms som har debiterats i en faktura med stöd av mervärdesskatteregler i något annat land.

Kontakt

    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV

Senast uppdaterad: