Handledning i moms för statliga myndigheter

Syftet med momshandledningen är att det ska bli lättare för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i momsförordningen, eller förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms. Vi beskriver därför framför allt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet, och hänvisar i första hand till Skatteverket om ni har frågor om utgående moms.

Handledning i webbformat

Den här handledningen finns endast i webbformat. Vi har därför eftersträvat en överskådlig och lättläst text, med länkar till relevanta bestämmelser och med möjligheten att söka efter specifika ord inom texten.

Senast uppdaterad den 30 augusti 2019

Den senaste uppdateringen omfattar

  • I avsnitt 1.5.2 Representation har vi förtydligat att för att ni ska ha kompensationsrätt för ingående moms vid en intern konferens ska det vara fråga om en intern konferens som sker på en ”högre” nivå, till exempel en verksamhetsplaneringskonferens.
  • I avsnitt 1.5.3 om finansiell leasing av personbilar eller motorcyklar har vi hänvisat till ett nytt ställningstagande som Skatteverket gjort. Myndigheten måste bedöma om leasingavtalet betyder att man köpt eller hyr bilen. Olika momsregler gäller för de olika fallen.

Små textjusteringar har även skett i följande avsnitt

  • 1.8.3 I redovisningsexemplet om momsschablonen
  • 2.1 Då ska ni hantera utgående moms
  • 2.2.2 Ingen moms på anläggningstillgångar
  • 3.1.5 Tjänstehandel med utlandet
  • 4.3.5 Elektronisk fakturering

Handledningen uppdateras vid behov en gång per år, normalt efter sommaren. Uppdateringen sker utifrån de regler som har förändrats sedan senaste uppdateringen.

Frågor om mervärdesskattelagen

Reglerna för hur statliga myndigheter ska hantera utgående moms följer av mervärdesskattelagen, som Skatteverket ansvarar för. Trots det har vi ändå valt att ge en kortfattad beskrivning av reglerna för utgående moms och peka på vissa bestämmelser som kan vara av särskilt intresse för er som statlig myndighet.

Ni som har generella frågor om mervärdesskattelagen eller frågor om ifyllande och inlämnande av skattedeklarationer, blanketter och liknande ska vända er till Skatteverket.

Kontakt