Var öppen för att utveckla verksamheten

Clas Olsson

ESV strävar efter att bli mer utvecklingsinriktade och öppna för att ompröva och effektivisera våra processer och arbetssätt. Ett sätt är att bli bättre på att dra nytta av myndighetens befintliga data och ta fram behovsanpassade digitala tjänster.

De senaste två åren har motorn i detta arbete varit projektet Datalabbet resultaten i staten där vi testat betaversioner av nya analys- och beslutsstöd. Datalabbet lever nu vidare för att fortsätta skapa förutsättningar för att labba med olika tekniker och bygga upp myndighetens kompetens inom bland annat maskininlärning och AI. Men vi ska också vidareutveckla tjänsterna som har initierats i projektet och föra över dem till den löpande verksamheten där det är motiverat och relevant.

Utvecklingstanken ska vara ständigt närvarande i hela organisationen, och en viktig del är att vara beredd att anpassa sig efter verkligheten. På ESV var vi just på väg att börja arbeta aktivitetsbaserat i ett ombyggt flexkontor när cornapandemin bröt ut. Distansarbetet har sedan gett oss helt nya lärdomar som vi nu tar med oss för att fortsätta anpassa både våra lokaler och arbetssätt för ”det nya normala”.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV