Samverkan är en investering

eva-lindblom.jpgHur kommer det sig att det är så svårt att få till en bra samverkan i staten trots att alla i princip är för det? Jag tror att vi skulle vinna på att se på samverkan som en investering för verksamhetsutveckling, med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på statsförvaltningen. Att inte bara fråga sig vad jag eller min myndighet kan få ut av ett samarbete, utan också vad vi kan bidra med på systemnivå.

I arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen är samverkan centralt. På handläggarnivå kan det handla om att dela uppgifter med andra myndigheter och på ledningsnivå är frågan om hur man möjliggör ett effektivt informationsutbyte också aktuell. Syftet med samverkan är med andra ord att få till en effektiv handläggning där målgruppens behov står i centrum genom att säkerställa att den sökande får det stöd den har rätt till.

Men samverkan kan också vara ett uttryck för regeringens styrning. Regeringen utsåg nyligen Ann-Christine Nykvist till ordförande för Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Rådets roll är att främja samverkan mellan de myndigheter som representeras i rådet, vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte samt att diskutera åtgärder mot felaktiga utbetalningar. Regeringen har med andra ord gett en tydlig signal om att se välfärdssystemen som ett sammanhängande system.

Just erfarenhetsutbytet är viktigt i sammanhanget. Det är lätt att glömma bort att samverkan faktiskt handlar om personliga relationer, och de behöver man odla och underhålla. Under ett drygt år av samverkan på distans ser jag verkligen fram emot att få väcka liv i gamla nätverk och bygga nya relationer igen.

Eva Lindblom
tf. enhetschef, ESV