Vi utvecklar vår kunskapsdelning

Under pandemin har den digitala mognaden i statsförvaltningen ökat, då många möten, seminarier och utbildningar blev digitala nästan över en natt. Det gäller även ESV:s utbildningsverksamhet som vi fick ställa om till distanskurser.

Kursutvärderingarna visar att våra digitala utbildningar har haft god kvalitet. En stor del av deltagarna efterfrågar också fortsatt möjlighet till distansutbildning även efter pandemin. Och ESV kommer inte gå tillbaka till samma upplägg som tidigare. Statens controllerutbildning blir delvis digital nästa år och flera andra kurser kommer också fortsätta vara det, åtminstone fram till sommaren.

Vi utvärderar även utbildningsutbudet kontinuerligt. För 2022 planerar vi bland annat att under våren introducera en programutbildning om verksamhetsstyrning för mellanchefer i staten. Håll utkik efter mer information om den i december. Tillsammans med utbildningarna arbetar vi också med att utveckla ESV:s samlade kunskapsdelning i form av exempelvis rådgivning och metodstöd. Kärnan i det arbetet är en ny webbaserad tjänst som ska bli ESV:s nya kunskapsplattform.

Plattformen utvecklar vi i nära samarbete med användarna i form av kundresor och workshoppar. Om du jobbar med statlig redovisning, finansiering eller styrning och vill vara med i arbetet kan du läsa mer på webbplatsen och kontakta oss.

Christina Cronsioe,
kommunikationschef, ESV