Vi fortsätter arbetet med att bli mer utvecklingsinriktade

Upphandlingsmyndigheten är Sveriges modernaste myndighet 2019. Juryn motiverar vinsten med att myndigheten lyckats förena tre organisationskulturer för att snabbt skapa en myndighet med högt medarbetarengagemang och ett modernt sätt att arbeta med uppdraget att stödja och utveckla sunda offentliga affärer.

ESV var en av de två övriga finalisterna till utmärkelsen, tillsammans med CSN. Vi vann inte men tävlingen har varit en nyttig del i arbetet med att förändra vår kultur och våra arbetssätt, med ambitionen att bli en utvecklingsinriktad myndighet i toppklass. Det är viktigt att försöka hitta rätt balans mellan olika perspektiv i verksamheten för att få goda resultat. Utöver att bygga en utvecklingsinriktad kultur handlar det framför allt om att lyssna på målgruppernas behov och lyckas rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som trivs på jobbet.

ESV har sedan länge byggt upp en stabil verksamhet som präglas av ordning och reda, stor kunskap och hög servicevilja. Under de senaste åren har vi arbetat med att våga bli mer utvecklingsinriktade. Det gör vi för att klara av att hantera ett mer innovativt förhållningssätt, utan att behöva göra avkall på våra befintliga styrkor.

Parallellt med den kulturella förflyttningen har ESV satsat på en mer utvecklingsinriktad verksamhet än tidigare. De tydligaste exemplen är tre projekt som pågår på myndigheten:

Gemensamt för de tre projekten är att vi strävar efter att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheten med hjälp av it, bland annat genom maskininlärning och AI. Erfarenheterna och inspirationen från att delta i Sveriges modernaste myndighet tar vi med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV