Hållbarhetsredovisning – något för statliga myndigheter?

Kan hållbarhetsredovisning vara aktuell för statliga myndigheter? Det är en fråga vi har ställt oss på ESV och en fråga som andra ställer till oss. När vi först fick frågan blev vi fundersamma och konstaterade att vi faktiskt inte vet så mycket om det. Hur ser det ut i andra sektorer? Vilka myndigheter gör en hållbarhetsredovisning trots att det inte finns ett krav? Och, finns det inslag av hållbarhetsredovisning i redan befintligt regelverk? Det är också några av de frågor vi tar upp i rapporten Hållbarhetsredovisning – en omvärldsbevakning.

Årsredovisningslagen reglerar att större företag ska ta fram en hållbarhetsrapport och statliga bolag har krav på hållbarhetsredovisning sedan mer än 10 år tillbaka. Samtidigt visar vår studie att vissa kommuner, landsting och statliga myndigheter frivilligt väljer att hållbarhetsredovisa.

Även om det inte finns regler för statliga myndigheter att hållbarhetsredovisa så finns det regler som går att koppla till olika aspekter av hållbarhet. Statliga myndigheter ska exempelvis ha ett miljöledningssystem och därutöver redovisa sin kompetensförsörjning i årsredovisningen. Men, vi har ingen fullständig bild av om det som myndigheterna rapporterar motsvarar kraven i årsredovisningslagen. Vi har heller ingen bild av vilka rapporteringskrav som skulle kunna bidra till att uppfylla målen enligt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. För detta krävs fortsatt utredning, inte minst när det gäller att ställa eventuella krav i förhållande till kostnader och ökad administration.

I rapporten citerar vi FN:s förra generalsekreterare Ban Ki-Moon:
"Vi är den första generationen med potential att utrota fattigdom och den sista generationen att undvika klimatförändringarnas värsta effekter."

Miljö är en viktig del av hållbarhetsredovisningen, men den innefattar också sociala och ekonomiska aspekter. Hur bidrar vi statliga myndigheter på bästa och mest kostnadseffektiva sätt när det gäller att redovisa hållbarhet? Vi på ESV tycker att frågan förtjänar ytterligare utredning.

Pia Heyman, avdelningschef ESV

Senast uppdaterad: