ESV-dagen – en mötesplats för ekonomistyrning i staten

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten och ett bra tillfälle att träffas och diskutera gemensamma utmaningar för oss som arbetar med styrningsfrågor i den offentliga sektorn. Programmet för 2018 är nu klart och vi kan se fram emot en intressant och inspirerande dag på temat Styrning på stadig grund.

Vi tittar närmare på den stadiga grunden som bland annat består av gemensamma värderingar och tillit mellan beslutsfattare och tjänstemän, men även förtroende från medborgarna. En viktig faktor är att det finns rätt kompetens på rätt plats i organisationen, men också att vi som tjänstemän känner ett ansvar för att bidra till att förvaltningen står stadigt även när omvärlden förändras.

Det finns en mängd kunskap samlad i förvaltningen och stora möjligheter att lära av varandra. Under konferensen får du möjlighet att lyssna på flera exempel från offentlig sektor och ta del av kunskap från den akademiska världen. Det är också en dag då vi träffar kollegor som står inför liknande utmaningar, så jag hoppas vi ses den 16 oktober på City Conference Centre, Folkets hus i Stockholm. Välkomna till ESV-dagen 2018!

Clas Olsson
generaldirektör, ESV

Senast uppdaterad: