För en effektiv statsförvaltning

clas-olsson-ledare.jpgMyndigheternas verksamheter utvecklas och förändras regelbundet, och ESV är inget undantag. Det kanske tydligaste exemplet på senare tid är ESV:s nya instruktionsenliga uppdrag att samordna arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Andra nya uppdrag angränsar till våra befintliga, till exempel att samla in resultatinformation för de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Kopplat till RRF har ESV också fått ett utökat uppdrag inom EU-revision för att genomföra revisioner av de medel som Sverige tar emot från återhämtningsfaciliteten.

Och det har hänt en hel del på kort tid. Vi har bland mycket annat inlett samverkan med välfärdsmyndigheterna, utvecklat nya moduler i Hermes, informerat myndigheterna om nya inrapporteringar och utfört revisioner, samt lämnat ett flertal rapporter till regeringen.

Med drygt ett år i backspegeln kan jag konstatera att de nya uppdragen passar väl in i ESV:s verksamhet, där en av de främsta gemensamma nämnarna är att bidra till en effektiv statsförvaltning.

Clas Olsson,
generaldirektör, ESV