Ökad flexibilitet och samverkan kan påverka myndigheternas lokalbehov

Clas Olsson

Distansarbete kommer att fortsätta vara vanligare än innan pandemin. Och våra nya arbetssätt skapar förändrade lokalbehov som över tid kan leda till att lokalkostnaderna minskar. Det är två slutsatser av ESV:s uppföljning av hur pandemin har påverkat myndigheternas verksamhet.

Det finns exempel på myndigheter som har tecknat avtal med kraftigt minskad lokalarea under pandemin. Och redan tidigare såg vi antydan till en trend där myndigheterna minskade sina kontorslokaler, även om den totala lokalarean ökade.

Mindre myndigheter menar dock att de har svårt att minska sina kontorslokaler. Den ökade flexibiliteten som distansarbetet för med sig ställer även nya krav på lokalernas utformning, vilket sammanlagt ger ungefär samma behov av area.

Utifrån den aspekten är det intressant att många myndigheter i uppföljningen visar en tydlig vilja att samverka om lokalförsörjningsfrågor. Två exempel är genom gemensamma möteslokaler och så kallade coworking-lösningar, där man får tillgång till lokaler och gemensam administrativ service och infrastruktur.

Sammantaget bör det finnas potential för en effektivare lokalanvändning i staten. Så det kan vara relevant för alla myndigheter att reflektera över hur såväl ökad flexibilitet som samverkan kan påverka lokalbehoven när det är dags att se över sina hyresavtal.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV