Överskott i statens budget i augusti

2019-09-30 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 30,1 miljarder kronor. Det är 5,2 miljarder kronor högre än i augusti 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget för augusti blev 98,4 miljarder kronor. Det är 5,5 miljarder kronor (5,9 procent) högre jämfört med utfallet för augusti 2018. För januari–augusti är inkomsterna 746,4 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor (0,4 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

De totala utgifterna i statens budget för augusti blev 68,3 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor (0,4 procent) högre än samma månad föregående år. Hittills i år är utgifterna 589,6 miljarder kronor. Det är 26,6 miljarder kronor (4,3 procent) lägre än motsvarande period 2018. De takbegränsade utgifterna har däremot ökat med 28,6 miljarder kronor.

Diagram över statens budgetsaldo för januari–augusti 2018 och 2019

Statens budgetsaldo för januari–augusti är ett överskott på 156,9 miljarder kronor. Det är 23,9 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 oktober 2019.

Dela

Kontakt