Lägre utgifter för migration i november

2019-12-19 | Nyhet

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 25,3 miljarder kronor, vilket är 9,7 miljarder kronor högre än i november 2018. Det beror delvis på att utgifterna för migration har minskat till följd av att färre människor sökte asyl i Sverige. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram över saldot i statens budget januari till november 2018 och 2019.De totala inkomsterna i statens budget blev 102,1 miljarder kronor i november. Det är 4,6 miljarder kronor högre än i november 2018. De totala inkomsterna för januari–november uppgår till 1 003,4 miljarder kronor. Det är 2,8 miljarder kronor (0,3 procent) lägre än samma period 2018.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i november till 76,8 miljarder kronor. Det är 5,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Utgifterna för migration blev 1,3 miljarder kronor lägre. Det beror främst på att färre människor sökte asyl i Sverige jämfört med november 2018. Det lägre utfallet i november beror också på att avgiften till EU blev 1,9 miljarder kronor lägre.

De totala utgifterna för januari–november uppgår till 793,0 miljarder kronor. Det är 54,9 miljarder kronor (6,5 procent) lägre än motsvarande period 2018. Att utgifterna är lägre än under 2018 beror främst på att Riksgäldskontoret har en lägre nettoutlåning i år, som en följd av att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 januari 2020.

Dela

Kontakt