Frågorna om internrevision och intern styrning och kontroll är beslutade

2019-11-11 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om enkätfrågorna till den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Alla de så kallade internrevisionsmyndigheterna ska besvara frågorna senast den 14 februari 2020.

ESV:s enkät ska besvaras av alla myndigheter som efter beslut av regeringen inrättat internrevision enligt internrevisionsförordningen, och därmed ska följa förordningen om intern styrning och kontroll.

Nytt för i år är att myndigheterna lämnar informationen till ESV via en webbenkät, och inte i Hermes. Ni behöver inte begära någon särskild behörighet, utan länken till enkäten skickas ut till myndigheternas registratorer. Enkäten ska besvaras under perioden 7 januari–14 februari 2020. Vilken information som myndigheterna ska lämna och hur de ska lämna uppgifterna finns på esv.se, i frågeunderlaget på sidan om den årliga rapporteringen.

Enkäten är en del av arbetet med redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll, som ESV årligen ska lämna till regeringen senast den 31 mars.

Dela

Kontakt