Dags för EA-värdering

2019-11-06 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om myndighets- och koncernfrågorna för EA-värderingen 2019. Myndighetsfrågorna kan besvaras i Hermes från den 13 november. ESV har även beslutat om metod och tidplan, samt vilka myndigheter som omfattas av årets EA-värdering och vilka som är undantagna.

Några av myndighetsfrågorna har anpassats till nya eller ändrade regler. Det gäller frågorna om avgiftssamråd, räkenskapsinformation i arkivredovisningen och elektroniskt informationsutbyte. I frågan om hantering av statens medel har vi tydliggjort att myndigheten ansvarar för att följa regelverket om betalningar även vid outsourcing av sådan verksamhet.

I koncernfrågorna har vi tagit bort svarsalternativet ”delvis” i frågan om övriga krediter. Vi har tydliggjort frågan om ansvarsförbindelser och ändrat beskrivningen av kriterierna för att få nej som svar. Även i frågorna om beställningsbemyndigande och låneram har vi gjort förtydliganden. Ändringarna är markerade med streck i vänstermarginalen i respektive frågedokument.

Tidplan för rapporteringen och undantagna myndigheter

Myndighetsfrågorna ska besvaras under innevarande år. Myndigheterna kan besvara frågorna i Hermes den 13 november–3 december. Myndigheterna kan begära omprövning av ESV:s ändrade svar på myndighetsfrågorna till och med den 3 april 2020. ESV kommer dock endast behandla myndigheternas begäran om omprövning fram till den 21 januari 2020 och den 6 mars–3 april 2020.

Koncernfrågorna besvaras i mars 2020. De avser främst årsredovisning och inrapportering för 2019. Det är viktigt att myndigheterna bevakar svaren på koncernfrågorna i mars, för att avgöra om de vill begära omprövning.

Alla myndigheter omfattas inte av årets EA-värdering. ESV har beslutat om undantag för myndigheter som omfattas av några av de kriterier som är skäl för undantag. Dessa myndigheter behöver inte själva ansöka om undantag.

Dela

Kontakt