Om kakor på esv.se

På ESV:s webbplats används kakor (cookies). Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

På esv.se använder vi följande kakor:

Namn: ESV-cookie

  • Syfte: Används för att behålla information mellan session om att användaren godkänner kakor på esv.se.
  • Varaktighet: Försvinner efter 90 dagar.

Namn: _pk_ses

  • Syfte: Används för att spara information kopplad till varje besök.
  • Varaktighet: Försvinner efter 30 minuter.

Namn: _pk_ref

  • Syfte: Håller information om den webbplats besökaren kom ifrån innan esv.se.
  • Varaktighet: Försvinner efter 6 månader.

Namn: _pk_id       

  • Syfte: Unikt id kopplat till besöksstatistik.
  • Varaktighet: Försvinner efter 13 månader.

Om du vill undvika kakor

Du kan göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av kakor eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en kaka. Du kan också gå in och radera alla kakor som satts tidigare. Vilka inställningar du kan göra beror på vilken webbläsare du använder, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Har du godkänt kakor på esv.se men vill återkalla godkännandet kan du klicka på knappen.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, skriver om kakor på pts.se.

Kontakt