Att skicka e-faktura till ESV

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor.

ESV använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Fakturaformat

Fakturan ska vara utformad enligt SFTI:s standarder. Den ska innehålla uppgifter enligt SFTI-formatet kompletterat med uppgifter om ordernummer och referens.

Vi tar inte emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Mer information om SFTI:s standardformat

Skicka e-faktura

Det finns flera olika sätt att skicka e-faktura till oss.

Anslutning via PEPPOL

Vi önskar att du i första hand skickar e-fakturor via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL id: 0007:2021005026

Mer information om PEPPOL (digg.se) 

Anslutning via VAN-operatör

Om ditt företag i dag använder en VAN-operatör för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till ESV. Meddela er operatör att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter

Dessa uppgifter behöver din VAN-operatör:

  • VAN-leverantör: Visma Commerce via Statens servicecenter
  • Partsidentitet: 2021005026
  • GLN-nummer: 7350067470012
  • Organisationsnummer: 202100-5026
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1246

Leverantörsportal

Har du som leverantör inte systemstöd för att skicka elektroniska fakturor erbjuder ESV en kostnadsfri anslutning till en leverantörsportal. Här kan du skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt.

Kontakta oss på ekonomi@esv.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Referenser

Ange ordernummer ESxxxxxxxx i fältet Orderreferens eller motsvarande.

Saknas ordernummer ska beställarens namn eller användaridentitet anges i fältet Beställarreferens eller motsvarande.

Endast namn, användar-id eller ordernummer får anges i respektive fält. Skriv inte fler referenser i samma fält, till exempel "Anna Hansson ANHA" eller "ES0001821 ANHA2".

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser kan e-postas till ekonomi@esv.se

eller postas till

Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Frågor

Har du frågor om hur du ska fakturera ESV kontakta oss på ekonomi@esv.se.

Mer information om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning.