Vi erbjuder

ESV är en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Vi arbetar för att vara en modern myndighet med tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet. Vi sitter i trevliga lokaler på Drottninggatan i Stockholm.

Vi är måna om att du som arbetar hos oss ska trivas. Därför erbjuder vi dig ett introduktionspaket för att du ska få en bra start och bli trygg i din roll på myndigheten och som anställd i staten. Under dina första månader har du en fadder vars uppgift är att ge dig en så bra första tid som möjligt.

Utveckling

ESV är en kunskapsorganisation och vi vill därför att du på olika sätt får möjlighet till utveckling, exempelvis genom utbildningar och erfarenhetsutbyte. Förutom den kontinuerliga dialogen mellan medarbetare och chef är medarbetarsamtalet viktigt för den individuella utvecklingen kopplat till verksamhetens mål.

Balans i livet

För oss är det viktigt att våra medarbetare ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi tillämpar flextid vilket innebär att du har möjlighet att lägga upp din tid i den mån verksamheten tillåter.

Du som är förälder kan även arbeta deltid fram till dess att barnet fyllt 12 år. För dig som är föräldraledig gäller det statliga avtalet med föräldrapenningtillägg utöver det som Försäkringskassan ersätter.

Individuell lönesättning

Lönen ska stimulera våra medarbetare till att göra ett gott arbete, utvecklas och ta ansvar. Vår lönesättning är individuell. Vi använder oss av vad som kallas lönesättande samtal, vilket innebär att lönen diskuteras och sätts i dialog mellan medarbetare och chef.

Förmånliga semestervillkor

Som statligt anställd har du förmånliga semestervillkor. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Är du

  • upp till 29 år har du 28 betalda semesterdagar.
  • 30 år eller äldre har du 31 dagar.
  • 40 år eller äldre har du 35 dagar.

Hälsa och friskvård

Trivsel och god hälsa är en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra arbete.

Som anställd hos oss har du:

  • friskvårdsbidrag om 3 500 kronor per kalenderår
  • möjlighet att träna på arbetstid en timme i veckan
  • massage till ett förmånligt pris i ESV:s lokaler.

Vi subventionerar även kostnader för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel i enlighet med gällande statliga avtal.

Försäkringar och pension

Som anställd omfattas du av ett statligt pensionsavtal med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivsförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Kontakt