Studenter kan göra praktik eller skriva examensarbete på ESV

Det är värdefullt med erfarenhet från arbetslivet under din utbildning. Som student med relevant inriktning kan du göra din praktik eller skriva ditt examensarbete hos oss på Ekonomistyrningsverket (ESV). Vi har dock tyvärr inte möjlighet att erbjuda sommarjobb.

Som praktikant på ESV deltar du i myndighetens ordinarie verksamhet tillsammans med våra medarbetare. Därför bör du studera på högskole- eller universitetsnivå inom ämnena statskunskap, ekonomi eller något annat ämne som är relevant för något av våra verksamhetsområden.

Tidigare praktikanter berättar

I filmen berättar tidigare praktikanter om hur det är att vara praktikant på ESV och varför de valde att börja jobba på ESV efter sin praktik.

kristin-lilieqvist.pngKristin Lilieqvist, utredare på avdelningen Styrning, redovisning och finansiering

Utbildning: Politices kandidatprogram på Uppsala universitet med inriktning mot statskunskap och nationalekonomi.

Jag gjorde min praktik på ESV för 10 år sedan och tänkte alltid att jag skulle komma tillbaka hit någon gång eftersom jag har stort engagemang för de generella, principiella frågorna kopplat till statlig förvaltning. Men jag såg ett värde i att först arbeta på en myndighet som ska använda sig av det stöd som ESV ger.

Jag trivdes med att det var en relativt liten myndighet och överblicken man får i en mindre organisation, eftersom det blir mer personligt i relationerna till alla kollegor. Samtidigt har ESV en större bredd på verksamheten än den lite snävare bild som jag tror att många har.

erik-johansson.jpgErik Johansson, revisor på avdelningen EU-revision

Utbildning: Företagsekonomi och Europastudier vid Göteborgs universitet.

Under min praktikperiod lärde jag mig många nya saker om offentlig förvaltning. Det var extra roligt att få delta i granskningsarbetet och få en förståelse för ESV:s arbete som nationell revisionsmyndighet och attesterande organ av EU‑medel.

Jag fick jobba i en utvecklande och varierande arbetsmiljö tillsammans med människor med höga ambitioner i livet, så valet var enkelt att söka min nuvarande tjänst efter att jag var färdig med studierna.

Ansök om att göra praktik eller skriva examensarbete

Praktiken behöver du göra inom ramen för din akademiska utbildning. När anmälningsperioderna för praktik öppnar lägger vi upp en annons bland våra lediga jobb. Följ anvisningarna i annonsen för att söka praktikplats.

Sista ansökningsdag:

  • 1 september för att göra praktik på vårterminen
  • 1 april för att göra praktik på höstterminen.

Skicka in din intresseanmälan för examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss vill vi att du skickar in en intresseanmälan via e-post till HR-enheten på ESV. Bifoga CV och ett personligt brev där du anger ämnet och tidsperioden för ditt examensarbete samt vilken enhet eller avdelning du vill skriva arbetet på.

Mer om ESV:s organisation.

Kontakt