Naiem Rab

”På ESV är kompetensutveckling viktigt. Jag lär mig något nytt varje dag och utvecklas mycket i min roll.”

Vad har du för arbetsuppgifter?

Jag jobbar med redovisnings- och finansieringsfrågor. Ibland ger jag även råd och stöd till statliga myndigheter och håller utbildningar inom området statlig redovisning och finansiering. Jag svarar även på remisser och arbetar med regeringsuppdrag och avgiftssamråd.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Variationen av arbetsuppgifter och att vissa arbetsuppgifter kräver en analytisk förmåga.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Att vara en god lyssnare. Det är viktigt att lyssna till myndigheterna då det är dem vi jobbar för. Det är också viktigt att ha ett eget driv och att vilja framåt. Sen är det viktigt att vara en lagspelare och uppskatta att jobba i team.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

Känns som en välmående myndighet med ett öppet och bra klimat och stämningen är god. På ESV är kompetensutveckling viktigt. Jag lär mig något nytt varje dag och utvecklas mycket i min roll.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

I mina arbetsuppgifter ingår det att hjälpa myndigheterna att göra rätt. På så sätt gör jag Sverige rikare genom att myndigheterna bland annat hanterar skattepengarna på rätt sätt.