Jesper – controller

”Effektivisering är en grundpelare i mitt arbete och på så sätt bidrar jag till att ESV:s verksamhet blir både billigare och bättre.”

Vad har du för arbetsuppgifter?

Traditionella kontrolluppgifter så som budgetering, budgetuppföljning, analyser, planering och uppföljning för ESV:s verksamhet varav ekonomi ingår som en del. Jag har även en central roll i myndighetens årsredovisningsarbete som är en intensiv arbetsperiod i början av varje år.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Att man har överblick över verksamheten och ser till helheten. ESV är en av de minsta myndigheter jag arbetat på om jag jämför med tidigare arbetsplatser. Det gör det enkelt att få en helhetssyn över myndigheten.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Analytisk, lyhörd och tydlig. I mitt jobb ingår analyser och jag gör både kortsiktiga och långsiktiga planeringar. Att vara en god lyssnare är också viktigt för att skapa bättre förståelse för vad folk menar och vill. Det är också viktigt att vara tydlig och ha ett tydligt mål med vad man vill med verksamheten.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

Det är ett väldigt bra arbetsklimat på myndigheten. Jag har trevliga kollegor som gör det roligt och intressant att gå till jobbet varje dag.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

En controllers roll är att göra saker lite bättre. Effektivisering är en grundpelare i mitt arbete och på så sätt bidrar jag till att ESV:s verksamhet blir både billigare och bättre. Att hushålla med myndighetens pengar och resurser är ju något som även påverkar att Sverige blir rikare i längden.