Anna – utredare

"Att arbeta både självständigt och i team tillsammans med kunniga kollegor är lärorikt och inspirerande."

anna.jpgVad har du för arbetsuppgifter?

Jag jobbar med rådgivning inom redovisningsområdet och svarar på frågor som myndigheterna ställer via mejl eller telefon. Jag håller utbildningar, utvecklar handledningar och deltar i utredningsuppdrag. Jag deltar också i arbetet med att upprätta underlag till regeringens årsredovisning för staten.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Att arbetsuppgifterna varierar och att det finns stora möjligheter till utveckling. Först tvekade jag att söka till ESV, jag förstod inte hur min bakgrund som redovisningsekonom och controller skulle passa in. Men här får jag arbeta med redovisning utifrån ett annat perspektiv när jag fördjupar mig i svåra redovisningsfrågor.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Eftersom jag ger råd till myndigheterna så tycker jag att trovärdig, tydlig, lyhörd och pedagogisk är viktiga egenskaper. Bra samarbetsförmåga är också en viktig egenskap.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

Det är hjärtligt och välkomnande och jag kände mig snabbt hemma. Att arbeta både självständigt och i team tillsammans med kunniga kollegor är lärorikt och inspirerande.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

De råd jag ger hoppas jag bidrar till att underlätta för myndigheterna att göra rätt.