Anette – systemutvecklare

”ESV är en arbetsgivare som tillåter frihet under ansvar.”

Vad har du för arbetsuppgifter?

Jag jobbar med webbapplikationen Hermes SB som är statens statsbudgetsystem. Jag programmerar och jobbar med krav och lösningar. Regeringskansliet är beställare av Hermes, de kommer med behov och tillsammans jobbar vi fram den bästa och mest hållbara lösningen.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Det är flexibelt och jag har fria händer att lösa problem tillsammans med alla i utvecklingsteamet.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Lyhörd, kreativ och envis. Vi jobbar nära våra beställare för att få fram och förstå deras behov och då är det viktigt att vara lyhörd, men man måste även våga vara besvärlig och ifrågasätta vissa krav.

Vad gör ESV till en bra arbetsplats?

Jag får omge mig med otroligt kunniga kollegor. ESV är en komplex verksamhet och man lär sig ständigt något nytt och blir aldrig fullärd. Det är också en arbetsplats som är tillåtande med flexibla arbetstider och det underlättar för att få ihop jobb med privatliv. ESV är en arbetsgivare som tillåter frihet under ansvar.

ESV:s vision är "Vi gör Sverige rikare" – på vilket sätt bidrar din roll till det?

De webbapplikationer jag bygger hjälper Regeringskansliet, departement och myndigheter att få en helhetsbild över Sveriges ekonomi. På så sätt kan de se hur pengarna har fördelats och göra bättre prognoser.