Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Kvalificerad utredare

Diarienummer 2022-01970
Sista ansökningsdag 2022-11-18
Antal sökande 14
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Kvalificerad utredare

Diarienummer 2022-01517
Sista ansökningsdag 2022-09-28
Antal sökande 25
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Nationalekonomer

Diarienummer 2022-01177
Sista ansökningsdag 2022-08-28
Antal sökande 12
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Susanna Wanander
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-11-15

Vikarierande enhetschef

Diarienummer 2022-01088
Sista ansökningsdag 2022-08-21
Antal sökande 11
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Veronica Stenberg
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-11-15

Enhetschef Analys och prognos

Diarienummer 2022-01426
Sista ansökningsdag 2022-09-25
Antal sökande 21
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande Helena Kaplan
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2022-11-10

Kontakt