Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Erfaren redovisningsekonom

Diarienummer 2019-00212
Sista ansökningsdag 2019-03-24
Antal sökande 18
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Nej
Beslut anslaget här och på anslagstavlan Rekrytering avbryts utan tillsättning

 

Junior redovisningsekonom/utredare

Diarienummer 2019-00213
Sista ansökningsdag 2019-03-17
Antal sökande 25
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

 

Erfarna ekonomer till Analys- och prognosavdelningen

Diarienummer 2019-00051
Sista ansökningsdag 2019-02-10
Antal sökande 27
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Karin Edlund
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-02-20

 

Kvalificerade nationalekonomer

Diarienummer 2018-01323
Sista ansökningsdag 2019-02-10
Antal sökande 19
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande

Kira Bergheden
Håkan Gustavsson

Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-03-12

 

Drifftekniker it

Diarienummer 2019-01491
Sista ansökningsdag 2019-02-10
Antal sökande 18
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Hydar Al Tayr
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2019-03-13

 

Kontakt

Senast uppdaterad: