Om ESV

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Vi gör Sverige rikare

Ett rikare Sverige, det är vår vision. En väg att nå dit är genom en välutvecklad ekonomistyrning, eftersom ekonomistyrningen säkerställer att skattebetalarnas pengar utnyttjas effektivt.

Det betyder i korthet att vi

  • utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet
  • ger Regeringskansliet och myndigheterna expertstöd att utveckla en ändamålsenlig ekonomisk styrning
  • bidrar till att de budgetpolitiska målen uppfylls
  • bidrar till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel.

Vi finns i Stockholm och har cirka 170 medarbetare.