Webbutbildningar

Ekonomistyrningsverket (ESV) erbjuder webbutbildningar inom området statlig styrning. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på myndighet och du genomför utbildningarna på egen hand när du vill. Utbildningarna är interaktiva med animationer, filmer och frågor.

Onödig efterfrågan

Utbildningen ger generella kunskaper om metoden Onödig efterfrågan som syftar till att effektivisera en myndighets ärendehantering och servicekvalitet. Den vänder sig främst till dig som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering på en myndighet. Men även du som är chef och ansvarar för verksamheten kan ha nytta av den. Utbildningen tar cirka 50 minuter.

Grunderna i statlig styrning

Utbildningen tar upp grunderna i statlig styrning och ekonomistyrning. Den vänder sig i första hand till dig som är nyanställd i staten, men även om du har arbetat några år kan du ha nytta av utbildningen. Utbildningen är en förberedande kurs för kursen Grundkurs i statligt styrning, redovisning och finansiering. Utbildningen tar cirka 90 minuter

Verksamhetslogik

Utbildningen tar upp grunderna i verksamhetslogik och beskriver hur den kan användas i en myndighet. Den vänder sig till dem som arbetar med att prioritera, analysera eller följa upp så att verksamhetens arbete får önskade effekter och når uppsatta mål. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

Till webbutbildningarna

Senast uppdaterad: