Statens controllerutbildning 2018

Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning (SCU) ger dig verktygen att utveckla både dig och verksamheten där du arbetar.

Statens controllerutbildning är ESV:s utbildning i verksamhetsstyrning för dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen. Genom att gå den fördjupar och förstärker du både din och din myndighets arbete med frågor om verksamhetsstyrning.

Målgrupp

Statens controllerutbildning riktar sig till dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen. Utbildningen är en fördjupning för dig som arbetat ett tag med dessa frågor och har behov av att vidareutvecklas.

Ur innehållet

Under utbildningen fördjupar oss i förutsättningarna för att styra i staten. Grunden i utbildningen är styrkedjan och budgetprocessen samt regelverken som är kopplade till dem, exempelvis myndighetsförordningen och budgetlagen. Vi tittar på de olika aktörerna i styrkedjan och fördjupar oss i hur man kan styra och följa upp verksamhet i staten.

Som deltagare tar du del av metoder för att analysera och kommunicera information, metoder som du sedan får tillämpa praktiskt. Du får också öva dig i att anpassa och kommunicera information med utgångspunkt i olika målgruppers behov.

Genom interaktiva föreläsningar, hemuppgifter, gruppövningar och egna presentationer tillgodogör du dig kunskap och erfarenheter från såväl gästande föreläsare och programledning som andra kursdeltagare.

I programmet varvas teori med praktik. För dig som deltagare innebär det att du förväntas vara aktiv både under föreläsningar och under seminarier samt vid olika gruppövningar. Ett projektarbete ger dig tillfälle till fördjupning och lärande inom ett specifikt område.

Vi förutsätter ett stort engagemang både från dig och från din organisation – på så sätt får du också ut mest av utbildningen. Var beredd på att dela med dig av dina erfarenheter och din tid.

Vad diskuterar vi på de olika sammankomsterna?

 • Första sammankomsten: 13–15 mars 2018
  Se sammanhanget
 • Andra sammankomsten: 24–26 april 2018
  Lägg grunden för den dagliga styrningen
 • Tredje sammankomsten: 22–24 maj 2018
  Verksamhetsstyrning – att få rätt saker att hända
 • Fjärde sammankomsten: 4–6 september 2018
  Analysera verksamhetens resultat
 • ESV-dagen 16 oktober 2018
 • Femte sammankomsten: 6–8 november 2018
  Se helheten

ESV-dagen

I utbildningen ingår deltagande på ESV-dagen som äger rum den 16 oktober 2018.

Studieresa

Kursen avslutas med en studieresa till ett land inom Europa, vilket det blir är ännu inte bestämt. Våren 2017 gick studieresan till Bryssel där vi besökte EU:s institutioner.

Tid

Du får närmare information om tider för start och avslutning samt detaljerat kursprogram i god tid före varje sammankomst. Under våren hålls tre sammankomster om vardera tre dagar och under hösten hålls två tredagarssammankomster.

Plats

Samtliga sammankomster genomförs i internatform på konferensanläggningar i Stockholms närhet. ESV anordnar transport från och till Cityterminalen.

Kursvgift

Kursavgiften är 65 000 kronor. Därtill kommer kostnader för studieresa, kost, logi och resor.

Boende

Kursen bedrivs i internatform för att deltagarna ska lära känna varandra och på så sätt grundlägga personliga nätverk. Genom internatformen och arbetet i projekt skapas och fördjupas kontakter som är till nytta och glädje långt efter att kursen avslutats.

Anmälan

Anmälan till 2019 års programutbildning öppnar under hösten.

Kontakt

Senast uppdaterad: