Statens controllerutbildning 2019

Arbetar du med controlleruppgifter i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning (SCU) ger dig verktygen att utveckla både dig och verksamheten du arbetar i.

Statens controllerutbildning är ESV:s utbildning i verksamhetsstyrning för dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen. Genom att gå den fördjupar och förstärker du både din och din myndighets arbete med frågor om verksamhetsstyrning.

Målgrupp

Statens controllerutbildning riktar sig till dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen och har erfarenhet av controllerarbete i staten eller motsvarande.

Ur innehållet

Under programutbildningens fem sammankomster får du fördjupad kunskap om hur förutsättningarna att styra i staten ser ut. Utgångspunkten är styrkedjan och budgetprocessen samt regelverken som är kopplade till dem, exempelvis myndighetsförordningen och budgetlagen.

Vi möter representanter från Regeringskansliet, myndigheter och forskningsvärlden. Utifrån deras kunskap och erfarenheter fördjupar vi oss i hur styrning och uppföljning av verksamheten i staten kan se ut. Utifrån detta belyser vi controllerarbetets karaktär, nödvändiga förutsättningar och vanliga problem.

Du får ta del av metoder för att planera och analysera verksamheten och du får möjlighet att tillämpa metoderna i praktiken. Du får också öva på att anpassa och kommunicera information utifrån olika målgruppers behov.

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med diskussioner, hemuppgifter, gruppövningar, egna presentationer och ett projektarbete som ger tillfälle till fördjupning inom ett specifikt område. För mer information om projektarbetet se kursinbjudan.

En viktig del av utbildningen är att deltagarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det förutsätter att alla är aktiva under föreläsningar och gruppövningar.

Utbildningen kräver ett stort engagemang både från dig och från din organisation.

Vad diskuterar vi på de olika sammankomsterna?

 • 12–14 mars 2019
  Se sammanhanget – den gemensamma grunden och din roll som controller
 • 9–11 april 2019
  Externa krav och hur de konkretiseras i myndigheten
 • 21–23 maj 2019
  Intern styrning som stödjer verksamhetsmål
 • 3–5 september 2019
  Analysera och redovisa verksamhetens resultat
 • 5–7 november 2019
  Se helheten och driva förändring

ESV-dagen

I utbildningen ingår deltagande på ESV-dagen som äger rum den 15 oktober 2019.

Studieresa

Kursen avslutas med en frivillig studieresa till ett land inom Europa. Vart vi kommer att åka återkommer vi till längre fram. Under våren 2018 gick studieresan till Bryssel där vi besökte EU:s institutioner.

Tid

Du får närmare information om tider för start och avslutning samt detaljerat kursprogram i god tid före varje sammankomst.

Plats

Samtliga sammankomster genomförs på konferensanläggningar i Stockholms närhet. ESV ordnar med transport från och till Cityterminalen.

Kursvgift

Kursavgiften är 65 000 kronor exklusive moms. Därtill kommer kostnader för studieresa, kost, logi och resor.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 11 januari.

Kontakt

Senast uppdaterad: