Utvecklingsprogram för planering och uppföljning

Nästa tillfälle

21-22 mars Anmälan Platser kvar

Nu drar den årliga planeringen igång med full fart – ökade krav på effektiv verksamhet och verksamhetsanpassning gör att den blir allt mer komplex. För att stärka myndigheterna genomför ESV ett utvecklingsprogram med fokus på arbetet med planering och uppföljning.

Vad uppnår du med programmet?

Programmet stödjer arbetet med att utveckla och förankra en balanserad styrning i din myndighet. Målet är att budget och verksamhet hanteras gemensamt med exempelvis kvalitet, utveckling och arbetsmiljö. Genom att stödja samarbete internt i myndigheten och mellan myndigheter stärker vi förutsättningarna att utforma en ändamålsenlig planering och uppföljning. Under programmet utvecklar vi processer och dokument, med fokus på planering och uppföljning för verksamhetsåret 2018.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig och dina kolleger som ansvarar för att planera och följa upp i en myndighet. Kanske arbetar du på en stabsfunktion eller planeringsenhet. Varje myndighet deltar med tre eller fyra deltagare. Det är en fördel om både ekonomi- och verksamhetsperspektivet är representerat, liksom stöd- och kärn- verksamhet.

Program och omfattning

Programmet består av fyra sammankomster om totalt fem dagar. Mellan sammankomsterna fortsätter arbetet i lärpar om två och två myndigheter. I lärparen stödjer och inspirerar ni varandra. Vid sammankomsterna går vi genom det formella regelverket samt verktyg ni kan använda för att stödja förändringen i era myndigheter. Vi får också ta del av inspirerande exempel från andra myndigheter. Programmet genomförs i centrala Stockholm.

21–22 mars: Hur arbetar vi idag och hur vill vi arbeta i morgon?
Vi börjar med att titta på hur vi arbetar idag. Därefter ser vi på vilka behov vi ser i framtiden och vilka krav det ställer på förändring.

3 maj: Verksamhetsplanering.
Vi tittar på direktivet och processen för verksamhetsplaneringen samt former för den interna planeringen.

14 juni: Följa verksamhetens resultat
Tredje sammankomsten ägnas åt uppföljning och hur man skapar gemensamt ansvarstagande under verksamhetsåret.

13 september: Vad hände – och hur kan vi bli bättre?
På den sista sammankomsten ägnar vi oss åt den årliga uppföljningen och ständiga förbättringar.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 12 januari 2018.

Kursavgift

Kursavgiften är 60000 kr per myndighet.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: