Effektivisera inköpen – nytt utvecklingsprogram för effektiva inköp med e-handel

Ekonomistyrningsverket anordnar under 2017–2018 ett utvecklingsprogram för effektiva inköp med e-handel. Programmet ska stödja myndigheter i att utveckla sina inköp genom e-handel. Genom att fler myndigheter e-handlar kan enskilda myndigheter och staten som helhet spara pengar och öka effektiviteten i verksamheten.

ESV mäter och följer upp e-handeln. Mätningarna visar att e-handeln i statsförvaltningen har en stor utvecklingspotential. Många myndigheter har uttryckt ett behov av stöd för att utveckla sina inköp. Av denna anledning startar ESV utvecklingsprogrammet för effektivare inköp med e-handel.

Målgrupp

Vi vänder oss till myndigheter som har kommit en bit på vägen i sin e-handel och nu är redo att ta nästa steg i utvecklingen. Varje myndighet kan skicka två personer till platsträffarna.

Vad uppnår ni med programmet?

Syftet med programmet är att ni ska effektivisera inköpen i er myndighet. Under träffarna kommer ni att få utbildning och stöd av ESV. Programmet ger er dessutom tillgång till ett nätverk av motiverade myndigheter att samarbeta med. Ni kommer att arbeta i så kallade utvecklingsgrupper med andra myndigheter för att exempelvis ta fram mål och strategier för att utveckla era inköp.

Omfattning och utformning

Programmet inleds med att myndigheterna formulerar en strategi med mål och strategiska insatser (block 1.1 och 1.2 ). Myndigheten ska sedan genomföra insatserna i sin myndighet och kontinuerligt följa sina resultat.

Under programtiden kommer myndigheterna få praktiskt och behovsanpassat stöd vid såväl platsträffar som vid webbmöten (block 2, block 3 och block 4). Myndigheterna redovisar slutligen sina resultat och erfarenheter till de andra programmyndigheterna samt till ytterligare myndigheter som visat intresse att ta del av resultatet (block 5).

Mål och strategi

 • Block 1.1: 30 maj, kl 09.30 - 16.30
  Möte i Stockholm, Drottninggatan 89
 • Block 1.2: 19 juni
  Webbmöte

Problemlösning och verktyg

 • Block 2: 28 september
  Möte i Stockholm

Uppföljning och stöd

 • Block 3: 27 november
  Webbmöte
 • Block 4: 8 februari 2018
  Möte i Stockholm

Avslut och nästa steg

 • Block 5: 31 maj 2018
  Möte i Stockholm

Avgift

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser till programmet är begränsat.

Har du frågor om programmet eller om ert deltagande kontakta Sofia Ståhl eller Sören Pedersen.

Nästa omgång

Nästa omgång av utvecklingsprogrammet för effektivare inköp kommer att
starta under våren 2018. 15 nya myndigheter får då chansen att effektivisera
sitt arbete med e-handel!

Anmälningen beräknas öppna i början av 2018 (länken till anmälan kommer att finnas på denna sida). Om du eller din myndighet redan nu vet att ni är
intresserade av att delta så kan ni skicka en intresseanmälan till e-handel@esv.se.

Kontakt

Senast uppdaterad: