Programutbildningar

Effektivisera handläggningen

En programutbildning för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehandläggning och minska myndighetens onödiga efterfrågan. ESV genomför programmet i samverkan med Johan Quist från Karlstads universitet och Tillväxtverket.

Effektivisera inköpen

Ett utvecklingsprogram för effektiva inköp med e-handel. Programmet ska stödja
myndigheter i att utveckla sina inköp genom e-handel.

Statens controllerutbildning

ESV arrangerar årligen en utbildning i verksamhetsstyrning som riktar sig till personer i statsförvaltningen som arbetar med kvalificerade controlleruppgifter.

Planering och uppföljning

Programmet stödjer arbetet med att utveckla och förankra en balanserad styrning i din myndighet.

Senast uppdaterad: