Programutbildningar

Effektivisera handläggningen

En programutbildning för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehandläggning och minska myndighetens onödiga efterfrågan. ESV genomför programmet i samverkan med Johan Quist från Karlstads universitet och Tillväxtverket.

Statens controllerutbildning

En utbildning i verksamhetsstyrning som riktar sig till personer i statsförvaltningen som arbetar med kvalificerade controlleruppgifter.

Senast uppdaterad: