Moms och förmåner i staten – fördjupningskurs

Nästa kurstillfälle planeras att genomföras under hösten 2022.  

Utbildningen genomförs i samarbete med Skatteverket och syftar till att ge kunskap om regler kring hur statliga myndigheter ska hantera ingående och utgående moms.

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomifrågor och fakturahantering på myndighet.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har kännedom om de grundläggande förutsättningarna för att ta ut utgående moms och göra avdrag för ingående moms enligt mervärdesskattelagen. Du kanske har erfarenhet från den privata sektorn.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna

  • självständigt kunna tolka det grundläggande regelverket för ingående och utgående moms, särskilt inom området utrikeshandel och representation och förmåner.
  • kunna hantera löpande momsproblematik, till exempel i fakturahanteringen.
  • kunna hantera rapportering av moms till Skatteverket och Statsredovisningen samt ha fått kunskap om kraven på fördelning av ingående moms på momspliktig respektive icke momspliktig verksamhet.

Olika personer kan gå dag 1 och dag 2

Flera personer från samma myndighet kan anmäla sig till hela utbildningen. Men ni kan även välja att dela upp deltagandet så att en person från myndigheten går dag 1 och en annan person går dag 2. Ange i så fall namnet på den andra personen i fritextfältet när ni anmäler er.

Innehåll dag 1

Kl 09.30-16.30.

Regler kring ingående och utgående moms i staten.

Vi berör bland annat:

  • Myndighetsutövning
  • Bidrag eller uppdrag
  • Överlåtelse av vissa tillgångar
  • Fakturering och fakturans innehåll
  • Moms vid köp av byggtjänster

Vi fördjupar oss i reglerna kring moms vid internationell handel.

Innehåll dag 2

Kl. 08.30-16.00.

Vi fördjupar oss kring reglerna och hanteringen av moms för förmåner och representation, främst inriktat på internrepresentation. 

Pris

6 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning en till tre veckor före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt