Ny internrevisor i staten

Nya tider kräver nya upplägg. Den rådande pandemin har gjort att vi skjuter på kursen Internrevisionens arbete till nästa år. Vi vill dock fortfarande ge alla er som är nya eller relativt nya som internrevisorer i staten en möjlighet att få en kortare introduktion till vad som är viktigt att känna till när man  arbetar som internrevisor i staten. Därför har vi tagit fram en kortare kurs på två tillfällen á 2 timmar per tillfälle. Kurstillfällena kommer att vara samma datum som den kurs som ställdes in, nämligen den 11 och 12 november.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som är ny eller relativt ny som statlig internrevisor på myndighet.

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av revision underlättar förståelsen av kursen men är inte något krav.

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat det statliga ramverket och internrevisionens framväxt och uppdrag. En del i kursen är att belysa den statliga särarten.

Lärare är Annika Alexandersson och Karolina Larfors från ESV, Ann-Katrin Harringer från Skatteverket och Angelica Davidsson Nirving från Sida.

Kursen innehåller bland annat följande delar:

  • Hur styrs myndigheter?
  • Hur den statliga internrevisionen har vuxit fram
  • Den statliga särarten
  • Internrevisionsförordningen
  • Standards
  • Internrevisionens uppdrag och intressenter
  • Revisionsprocessen 
  • Internrevisorns utmaningar

Pris

1 500 kronor exklusive moms. 

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan i organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

CPE-poäng

4 poäng

Praktisk information

Kursen omfattar totalt fyra timmar. Kursen startar kl 09.00 och avslutas kl 11.00 den 11 och 12 november. Kursen genomförs via Zoom.

Vi skickar ut anmälningslänken några dagar i förväg till den e-postadress du lämnat i anmälan.

 

Kontakt