Grundkurs i årsredovisning

Kursen kommer att genomföras under våren 2018. Datum och anmälan publiceras under december 2017.

Målgrupp

Projektledare för årsredovisningen och samordnare för årsredovisningen på exempelvis en avdelning eller regionalt kontor.

Förkunskaper

Det är en fördel om du deltagit i ESV:s grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering. Vi förväntar oss att du innan utbildningen har läst och reflekterat över din myndighets årsredovisning och över processen för att ta fram årsredovisningen. Använd gärna mallen som stöd för detta.

Det är en fördel om du har läst ESV:s handledning Resultatredovisning.

Kursens mål

Efter kursen ska du ha fått en helhetsbild av arbetet med årsredovisningen och kunna ta en aktiv roll i en myndighets arbete med årsredovisningen.

Kursprogram

  • Varför resultatredovisning
  • Vad granskas i resultatredovisningen
  • Socialstyrelsens arbete med årsredovisningen
  • Från teori till praktik - utveckla årsredovisningsarbetet i myndigheten

Pris

4 500 kronor exlusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: