Grundkurser

ESV:s grundkurser fungerar som en introduktion till att arbeta med ekonomistyrning i staten och vänder sig framför allt till dig som är nyanställd i staten eller har fått nya arbetsuppgifter.

Introduktion i nyttorealisering

Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, planering och uppföljning inom den offentliga sektorn.

Statlig styrning, redovisning och finansiering

Grundkursen ger en introduktion till den statliga styrningen, redovisningen och finansieringen.

Statsredovisningssystemet i Hermes

Kursen vänder sig till dig som arbetar på myndighet och som ska arbeta med inrapportering och uttag av information i statsredovisningssystemet i Hermes.

 

Senast uppdaterad: