Statlig redovisning och finansiering – fortsättningskurs

Nästa tillfälle

20-21 oktober Anmälan stängd

Kursen kommer att genomföras digitalt via Zoom. Detaljer om hur du loggar in skickar vi ut strax innan kurstillfället, till den e-postadress du angett i anmälan.

Under två dagar får du en djupare förståelse för bland annat den statliga redovisningsmodellen och de särdrag som finns. Vi belyser finansieringsformerna anslag, avgifter och bidrag.

Målgrupp

Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar med redovisning och finansiering inom staten exempelvis som ekonomihandläggare, redovisningsansvarig eller ekonomichef.

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering. Kursen bygger på att deltagarna aktivt medverkar och delar med sig av sina erfarenheter.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna

  • ha en bredare förståelse för de olika finansieringsformerna som finns i staten.
  • ha kunskap om områden inom redovisningen som brukar upplevas som svåra till exempel avsättningar och avräkning med statsverket
  • förstå hur ett bokslut går till i huvuddrag

För att uppnå kursmålen behöver du delta i alla kursmomenten.

Kursprogram

  • Anslag och bemyndigande – en fördjupad bild av finansieringsformen, med exempel
  • Erhållna bidrag - en fördjupad bild av finansieringsformen, med exempel
  • Avgifter i staten
  • Avräkning med statsverket
  • Bokslutsövning
  • Avsättningar – när och hur?
  • Personalkostnader

Pris

6 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt