Statlig redovisning och finansiering – fortsättningskurs

Nästa tillfälle

19-20 oktober Anmälan Platser kvar

Kursen i oktober kommer att genomföras på plats i Stockholm. 

Under två dagar får du en djupare förståelse för bland annat den statliga redovisningsmodellen och de särdrag som finns. Vi belyser finansieringsformerna anslag, avgifter och bidrag.

Målgrupp

Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar med redovisning och finansiering inom staten exempelvis som ekonomihandläggare, redovisningsansvarig eller ekonomichef.

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering. Kursen bygger på att deltagarna aktivt medverkar och delar med sig av sina erfarenheter.

Vi rekommenderar att du innan kursen gör ESV:s webbutbildning Redovisning av anläggningstillgångar. Den tar cirka 90 minuter. Webbutbildningen är inte en obligatorisk del av kursen, men ger en bra översikt av området anläggningstillgångar. Redovisning av anläggningstillgångar ingår i kursens bokslutsövning.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna

 • ha en bredare förståelse för de olika finansieringsformerna som finns i staten.
 • ha kunskap om områden inom redovisningen som brukar upplevas som svåra till exempel avsättningar och avräkning med statsverket
 • förstå hur ett bokslut går till i huvuddrag

För att uppnå kursmålen behöver du delta i alla kursmomenten.

Kursprogram

 • Anslag och bemyndiganden
 • Transfereringar och uppbörd
 • Avräkning med statsverket
 • Erhållna bidrag
 • Avgifter i staten
 • Personalkostnader
 • Avsättningar
 • Bokslutsövning - följer redovisning mot anslag enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223)

Pris

9 000 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt