Statlig styrning och uppföljning – fortsättningskurs

Nästa tillfälle

27 september Anmälan Platser kvar

Kursen genomförs som fyra digitala morgonseminarier, i Zoom, klockan 8.30–10.30 den 27/9, 29/9, 4/10 och 6/10. Länk till kursen och kursmaterial skickas ut några dagar innan första tillfället.

Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse och kunskap om de olika delarna av styrkedjan från riksdag till regering, från regering till myndighet, inom en myndighet och återrapporteringen från myndigheten till regeringen.

Målgrupp

Undrar du över hur den statliga budgetprocessen fungerar eller hur arbetet bedrivs i riksdagens utskott? Eller vilka styrverktyg regeringen använder sig av för att styra myndigheterna? Vad innebär egentligen att regeringen överlämnar budgetpropositionen till riksdagen? Och funderar du över hur myndigheter utvecklar sina interna styrprocesser för planering och uppföljning? Då är det här rätt kurs för dig.

Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar med styrnings- och uppföljningsfrågor på en myndighet under regeringen, men också till dig på Regeringskansliet. Du är kanske anställd hos en myndighet som controller, ekonomichef, ekonomihandläggare, verksamhetsutvecklare, linjechef eller internrevisor. På Regeringskansliet arbetar du som myndighetshandläggare eller budgetsamordnare.

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande ESV:s grundkurs i statlig styrning, finansiering och redovisning är en fördel då fortsättningskursen förutsätter grundläggande förståelse för den statliga styrkedjans olika delar och begrepp.

Kursens mål

Efter kursen ska du som deltagare

  • ha en fördjupad kunskap om de olika delarna i styrkedjan och hur de hänger ihop, från riksdag till regering och från regering till myndighet
  • förstå det grundläggande styrande regelverket
  • kunna bidra med idéer om hur man kan utforma och implementera styrning och uppföljning i den egna organisationen.

Kursprogram

Vi börjar med en kort introduktion till den statliga styrkedjan, som sedan följs av följande fördjupningsavsnitt:

27 september: Riksdagens roll i styrkedjan, inklusive regelverket

Föredragshållare Thomas Larue, filosofie doktor i statsvetenskap och chef för riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat, förklarar riksdagens roll i styrning och uppföljningen av statlig verksamhet.

29 september: Regeringens resultatstyrning och uppföljning av myndigheterna, inklusive regelverket

Föredragshållare Karl Gutberg, kansliråd budgetavdelningen på Finansdepartementet, berättar om hur regeringen styr och följer upp myndigheter samt om återrapporteringen till riksdagen.

4 oktober: Regeringens finansiella styrning och uppföljning av myndigheterna, inklusive regelverket

Föredragshållare Karl Gutberg, kansliråd budgetavdelningen på Finansdepartementet, berättar om hur regeringen styr och följer upp myndigheter samt om återrapporteringen till riksdagen.

6 oktober: Myndighetens interna styrning, planering och uppföljning

  • Föredragshållare Hanna Johansson, verksamhetscontroller på Statens institutionsstyrelse (SIS), berättar om myndighetens arbete med
  • att omsätta extern styrning till intern styrning
  • processen för intern styrning, planering och uppföljning i praktiken och kopplingen till systematiskt kvalitetsarbete
  • att mäta resultat.

Pris

4 900 kronor exklusive moms.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt