Uppbörd – inkomster som myndigheten inte disponerar

Målgrupp

Kursen vänder sig framför allt till dig som har arbetat i staten ett tag och arbetar med hantering av uppbörd eller undrar över vilka inkomster som myndigheten får disponera i sin verksamhet. Du kanske är anställd på en ekonomiavdelning som ekonomihandläggare, redovisningsansvarig eller ekonomichef.

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering samt kunna grundläggande bokföring.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Känna till regelverken kring uppbörd och avgifter.
  • Förstå vilka inkomster myndigheten inte får disponera och varför.
  • Veta hur uppbörd och avgifter hanteras i redovisningen, även med koppling till avräkning med statsverket. 

Kursprogram

Kursen behandlar inte i första hand EU-medel eller bidrag/donationer utan tar framför allt sikte på uppbörd och avgifter samt hur ni avgör om ni får disponera inkomsterna eller inte.

På kursen tar vi bland annat upp följande:

  • Vilka inkomster får myndigheten disponera?
  • Redovisning av uppbörd och avgifter
  • De nya reglerna i anslagsförordningen (13–16 §§) om redovisning av inkomster
  • I vilka fall bör uppbörd och avgifter periodiseras?
  • Offentligrättsliga avgifter
  • Bokföringsövningar om uppbörd och avgifter

Pris

4 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning en till tre veckor före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: