Redovisning av anläggningstillgångar

Målgrupp

Redovisningsansvariga eller redovisningshandläggare vid myndigheterna.

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande grundkursen i statlig styrning, finansiering och redovisning alternativt erfarenhet av redovisning av anläggningstillgångar inom staten.

Kursens mål 

Efter kursen ska deltagarna:

  • känna till grundläggande regelverk för redovisning av anläggningstillgångar i staten.
  • förstå motiven till varför vi redovisar anläggningstillgångar.
  • ha en kunskap om hur vi hanterar och redovisar finansieringen, innehav och avyttring av anläggningstillgången.

Kursprogram

Vi tar upp olika aspekter på redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar, från anskaffning till avyttring, ekonomisk livslängd och avskrivning samt att vi diskuterar myndighetens interna riktlinjer för redovisning av anläggningstillgångar.

Pris

4 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning en till tre veckor före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: