Momshantering i staten

Nästa kurs kommer att genomföras under våren 2018.

Utbildningen genomförs i samarbete med Skatteverket och syftar till att ge kunskap om regler kring hur statliga myndigheter ska hantera ingående och utgående moms.

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomifrågor och fakturahantering på myndighet.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har kännedom om de grundläggande förutsättningarna för att ta ut utgående moms och göra avdrag för ingående moms enligt mervärdesskattelagen. Du kanske har erfarenhet från den privata sektorn.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna

 • självständigt kunna tolka det grundläggande regelverket för ingående och utgående moms samt EU-moms och byggmoms.
 • kunna hantera löpande momsproblematik, till exempel i fakturahanteringen.
 • kunna hantera årliga fördelningar, hur man fyller i momsdeklaration och rekvisition samt rapportering av moms.

Kursprogram

 • Ingående moms – det statliga momskompensationssystemet
 • Staten som skattesubjekt
 • Fakturans innehåll
 • Utlägg/vidarefakturering
 • Kort om moms inom utbildningssektorn
 • Köp av varor och tjänster från utlandet
 • Omvänd byggmoms
 • Momsregler kring konferenser och intern representation
 • E-tjänster
 • Periodisk sammanställning
 • Återbetalning av EU-moms

Pris

4 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och  kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning en till tre veckor före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: