Moms och förmåner i staten

Utbildningen genomförs i samarbete med Skatteverket och syftar till att ge kunskap om regler kring hur statliga myndigheter ska hantera ingående och utgående moms.
Vi har utökat kursen med ytterligare en dag för fördjupningar inom områdena handel med utlandet samt representation och förmåner. 

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomifrågor och fakturahantering på myndighet.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har kännedom om de grundläggande förutsättningarna för att ta ut utgående moms och göra avdrag för ingående moms enligt mervärdesskattelagen. Du kanske har erfarenhet från den privata sektorn.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna

  • självständigt kunna tolka det grundläggande regelverket för ingående och utgående moms, särskilt inom området utrikeshandel och representation och förmåner.
  • kunna hantera löpande momsproblematik, till exempel i fakturahanteringen.
  • kunna hantera årliga fördelningar, hur man fyller i momsdeklaration och rekvisition samt rapportering av moms.

Kursprogram

Dag 1, kl 09.30-16.30

  • Ingående moms – det statliga momskompensationssystemet
  • Staten som skattesubjekt
  • Utlägg/vidarefakturering
  • Moms vid köp av byggtjänster 
  • Köp och försäljning av varor och tjänster från utlandet

Dag 2, kl 08.30-15.30

  • Moms och förmåner vid representation

Olika personer kan gå dag 1 och dag 2

Ni kan gå två personer från samma myndighet, där en person går dag 1 och en annan person går dag 2. Ange i så fall namnet på den andra personen i fritextfältet när ni anmäler er.

Pris

9 000 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och  kursdokumentation.

Plats

Lokal i Stockholms innerstad.

Avbokning

Vid avbokning en till tre veckor före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: