Internrevisionens arbete

Kursen ges hösten 2018.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar som statlig internrevisor på myndighet.

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av revision underlättar förståelsen av kursen men är inte något krav.

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskap om vad som händer under ett revisionsår vid en statlig internrevisionsfunktion. Syftet är att kursdeltagarna ska få kunskap om de regelverk som gäller för statlig internrevision och hur regelverken kan tillämpas genom goda statliga exempel. Kursen ger också möjligheter till att skapa kontakter med andra statliga internrevisorer.

Kursprogram

Kursen följer arbetet under ett revisionsår med praktiska exempel som kopplas till internrevisionsförordning och god sed. Kursmaterialet utgörs av material från två internrevisionsmyndigheter, med olika storlek på internrevisionsfunktionen. Lärare är Annika Alexandersson från ESV, Ann-Katrin Harringer från Skatteverket och Angelica Davidsson Nirving från Kriminalvården.

Kursen innehåller bland annat följande delar:

  • Nyttan med internrevision
  • Organisation av revisionsarbetet
  • Internrevisionens riktlinjer
  • Myndighetens riskanalys
  • Internrevisionens riskanalys
  • Revisionsplan  
  • Rapportering av granskningar
  • Årlig rapport till myndighetsledningen
  • Internt kvalitetsarbete, dokumentation     
  • Kompetens

CPE-poäng

14 poäng

 

Kontakt

Senast uppdaterad: