Granskning av verksamhet

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till de som arbetar som statliga internrevisorer på myndigheter.

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av revision underlättar förståelsen av kursen men är inte något krav.

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskap om olika inriktningar på internrevisionens granskningar och vilka metoder och angreppssätt som kan användas för att granska olika delar av verksamheten.

Kursprogram

Kursen om granskning av verksamhet/operationell revision är en utbildning där deltagarna kommer att få lära sig metoder och angreppssätt för att granska statlig verksamhet. Vi går igenom vad granskning av verksamheten/operationell revision är och vilka andra typer av revision som finns. Kursen är praktiskt inriktad och deltagarna arbetar med praktikfall i grupp.

Lärare

Annika Alexandersson från ESV, Stina Nilsson Kristiansson från Polisen och Angelica Davidsson Nirving från Sida deltar som lärare.

CPE-poäng

14 poäng

Pris

9 000 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: